צווות

צוות

הרב חיים סלביטצקי

יו״ר ומייסד

אלרואי בוכניק

מייסד שותף

אריק דונר

מייסד שותף

איימי קלאוזנר

חברת בורד

חיה מושקה שנוביץ

חברת בורד

אורלי טסלר

חברת בורד

איתי אביטל

חבר בורד

נועם כץ

חבר בורד

שמיל אטלס

מנכ״ל

שרה שיין

מנהלת תוכנית גוף נפש רוח

ציפי נגב

יועצת תוכנית גוף נפש רוח