גוף – נפש – רוח

לב אל לב ישראל

כתף אל כתף לשינוי והצלת חיים של הלומי הקרב ״ביחד ננצח״

מטרה

מטרתנו לסייע ללוחמים ולוחמות הסובלים מהלם קרב להתמודד עם קשיים ואתגרים יומיומיים אשר איתם.ן הם.ן נאלצים להתמודד לאחר השירות הצבאי.

בניית מגן

כיצד אנחנו מסייעים להלומי הקרב

המשתתפים שלנו מאמינים ביכולת של התוכנית לסייע

זה מה שהם אומרים על התוכנית